KONTAKTPERSONER

Befattning Namn Telefon Mobil
Ordförande Staffan Rengbrandt 040-405026 070-6576954
Vice ordförande Marcus Magnusson 0410-40094 0706-336090
Kassör Ingrid Rengbrandt 040-405026 076-0245026
Sekreterare Ulrika Rengbrandt 040-401954 076-0180946
Ord.styr.ledamot Mikal Holst   0734-029832